Adatvédelem


Adatvédelmi Nyilatkozat


1  Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hatálya:

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes a

http://idastyle.hu,
http://blog.idastyle.hu
http://facebook.com/idastyle.hu/

internetcímeken elérhető webhelyek – továbbiakban Honlapok - összes aloldalára és összes aldomain-jére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakról letölthető tartalmakra.

Jelen nyilatkozat a Honlapokon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének irányelveit tartalmazza.

A nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az említett Honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes 2020.04.01-től visszavonásig.

A Honlapok üzemeltetője – továbbiakban Adatkezelő - fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú, és előzetes bejelentés nélküli módosítására.

2  Adatkezelők:

2.1  Adatkezelő /1, a fent felsorolt Honlapok üzemeltetője:

Név: Gyányiné Faragó-Flaskay Márta Noémi egyéni vállalkozó
Adószám: 69014343-2-43
Nyilvántartási szám: 52574058
Cím: 1213 Budapest Posztó u. 5/A.
E-mail cím: info@idastyle.hu , noemi@idastyle.hu
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700608-72366420-51100005

2.2  Adatkezelő /2, tárhely szolgáltatók:

Shopmasters-Informatika Kft. (idastyle.hu)
2200 Monor, Ady Endre u. 24.
+36 30 414-7763, kapcsolat@shopstart.hu
Adóazonosító: 23130232-2-13

Webgame Bt  (blog.idastyle.hu)
Panaszbejelentés: info@webgame.hu
Jogi panaszbejelentés: info@webgame.hu
Szerver működtetése: info@webgame.hu, 30-8499664
Adóazonosító: 21091698-2-43

2.3  Hírlevélszoftver szolgáltató:

Shopmasters-Informatika Kft. (www.shopstart.hu)
2200 Monor, Ady Endre u. 24.
+36 30 414-7763, kapcsolat@shopstart.hu
Adóazonosító: 23130232-2-13

2.4  Adatfeldolgozó:

K-BOSS.hu Kft. (szamlazz.hu) - Számlázó rendszer üzemeltetője
1031 Budapest Záhony u. 7.
+36 30-3544789, info@szamlazz.hu
Adóazonosító: 13421739-2-41

2.5  Külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban, azonban ettől függetlenül is a Honlapokhoz és szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködésével (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása), akár anélkül – hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról vagy a Honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook, Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

3  A szolgáltatás

Az Adatkezelő /1 Magyarországon bejegyzett vállalkozás.
Adatkezelő tanfolyamokat, workshopokat (szolgáltatásokat) és elektronikus formátumú oktatóanyagokat (infótermékeket) értékesít a jelentkezők / vásárlók – továbbiakban Felhasználók - számára. Ezen szolgáltatások és termékek értékesítését a Honlapokon, mint internetes csatornákon keresztül végzi. Adatkezelő /1 az élő tanfolyamokat személyesen szervezi és tartja, illetve az elektronikus termékeket saját szellemi termékként, önállóan készíti és kizárólagosan forgalmazza, azok szerzői jogaival rendelkezik.


A tárhely szolgáltatók a Honlapok üzemeltetését, a hírlevél-szolgáltató a hírlevél-szolgáltatást végzi. A számlázó szoftver üzemeltetője az adatfeldolgozásban vesz részt.

Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

4  A kezelt személyes adatok köre

Ha a Felhasználó a Honlapok felületét látogatja, az Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelők a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelhetik az alábbi adatokat: név, becenév, jelszó, e-mail cím, telefonszám, cím, számla kiállításához szükséges adatok: számlázási név, számlázási cím.

Amennyiben a Felhasználó valamely Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelők rögzítik a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

5  Sütik kezelése

Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6  Hírlevél feliratkozás

A Honlapokon található hírlevél feliratkozással Felhasználó elfogadja a jelen Nyilatkozat tartalmát, azaz kifejezetten hozzájárul, hogy Adatkezelő /1 rendszeresen elektronikus levelet küldjön neki, melynek tárgya lehet új blogbejegyzésről értesítés, ingyenes és megvásárolható termékekről tájékoztatás, szabás-varrással, kézműves technikákkal kapcsolatos tudásanyag, Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos hír, információ.

A hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag a fent említett hírlevelek kiküldésére használjuk és harmadik félnek nem adjuk át.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím, IP-cím, feliratkozás időpontja.

A hírlevélre a feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre elküldött visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Az adatok törlését, módosítását, a tárolt adatokról való tájékoztatást az info@idastyle.hu email címen kérelmezheti az érintett, mely kérést az Adatkezelő /1 mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül teljesíti. Érintettnek joga van az info@idastyle.hu e-mail címre küldött levélben tiltakozni az adatkezelés ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Felhasználó panasszal élhet, mely panaszát az info@idastyle.hu email címre küldheti. Adatkezelő /1 a panaszt mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

7  Regisztráció a Honlapokon

Regisztrálónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, stb. a Honlapokon található űrlapok bármelyikén, vagy a webáruházban történő vásárlás feltételeként megadja. A Honlapokon kezdeményezett feliratkozás jelen Adatkezelési Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles valós adatokat megadni. A téves adatok megadásából adódó szolgáltatás elmaradásért az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatkezelő /1 által küldött reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a Honlapok központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Honlapok üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Felhasználó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Az Adatkezelők minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédjék.
Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@idastyle.hu email címen kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását, mely kérést az Adatkezelő /1 mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül teljesíti. Felhasználónak joga van az info@idastyle.hu e-mail címre küldött levélben tiltakozni az adatkezelés ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatban érintett panasszal élhet, mely panaszát az info@idastyle.hu email címre küldheti. Adatkezelő /1 a panaszt mielőbb, de legkésőbb 15 naptári napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a fent megadott elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.Budapest, 2020.04.01.A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.

A webshop az utm_source, utm_capmapign és utm_medium nevű URL paraméterek értékét a cmit_utmparams nevű, 90 nap lejárati idejű cookie-ba menti. A cookie használatának célja a felsorolt URL paraméterek megőrzése által pontosabb vásárlói és látogatói statisztikák készítése. A cookie nem tartalmaz személyes adatot, vagy olyan azonosítót, amivel a felhasználó azonosítható lenne, kivételt képezhet ez alól a URL paraméterekkel történő szándékos visszaélés, mely esetek miatt a honlap üzemeltetője, a tárhelyszolgáltató és az adatkezelők is minden felelősségüket kizárják.